Home / Tag Archives: chống nóng mái tôn

Tag Archives: chống nóng mái tôn

Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG MÁI TÔN LÀ GÌ? Tấm túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn Phương Nam được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm phản xạ lượng …

Đọc tiếp »

Túi khí chống nóng trong xây dựng kho xưởng sản xuất

túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn

TÚI KHÍ CHỐNG NÓNG TRONG XÂY DỰNG KHO XƯỞNG SẢN XUẤT LÀ GÌ? Túi khí chống nóng trong xây dựng kho xưởng sản xuất được sử dụng chủ yếu trong ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng, chống nóng mái tole, vách tole kho, xưởng các KCN, Khu Chế xuất, …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt ứng dụng xây dựng chống nóng

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CHỐNG NÓNG LÀ GÌ? Tấm túi khí cách nhiệt ứng dụng xây dựng chống nóng được sử dụng chủ yếu trong ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng, chống nóng mái tole, vách tole kho, xưởng các KCN, Khu Chế xuất, …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt mái tôn xây dựng nhà xưởng Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT MÁI TÔN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG LÀ GÌ? Túi khí cách nhiệt mái tôn xây dựng nhà xưởng Phương Nam được cấu tạo bởi lớp nhôm bạc nguyên chất phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí linh động. Lớp nhôm bạc có màu …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn nhà xưởng

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG MÁI TÔN NHÀ XƯỞNG LÀ GÌ? Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn nhà xưởng PHƯƠNG NAM được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm …

Đọc tiếp »