Home / TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT

Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG MÁI TÔN LÀ GÌ? Tấm túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn Phương Nam được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm phản xạ lượng …

Đọc tiếp »

Dây chuyền sản xuất túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn Phương Nam

túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG MÁI TÔN LÀ GÌ? Dây chuyển sản xuất túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn tạo ra túi khí cấu tạo bởi màng nhôm nguyên chất (bề mặt đã được xử lý oxy hóa) phủ lên tấm nhựa tổng hợp …

Đọc tiếp »

Túi khí chống nóng ứng dụng cách nhiệt mái tôn

túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn

TÚI KHÍ CHỐNG NÓNG ỨNG DỤNG CÁCH NHIỆT MÁI TÔN LÀ GÌ? Túi khí chống nóng ứng dụng cách nhiệt mái tôn Phương Nam được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm phản …

Đọc tiếp »

Túi khí chống nóng trong xây dựng kho xưởng sản xuất

túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn

TÚI KHÍ CHỐNG NÓNG TRONG XÂY DỰNG KHO XƯỞNG SẢN XUẤT LÀ GÌ? Túi khí chống nóng trong xây dựng kho xưởng sản xuất được sử dụng chủ yếu trong ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng, chống nóng mái tole, vách tole kho, xưởng các KCN, Khu Chế xuất, …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt ứng dụng xây dựng chống nóng

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CHỐNG NÓNG LÀ GÌ? Tấm túi khí cách nhiệt ứng dụng xây dựng chống nóng được sử dụng chủ yếu trong ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng, chống nóng mái tole, vách tole kho, xưởng các KCN, Khu Chế xuất, …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt mái tôn xây dựng nhà xưởng Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT MÁI TÔN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG LÀ GÌ? Túi khí cách nhiệt mái tôn xây dựng nhà xưởng Phương Nam được cấu tạo bởi lớp nhôm bạc nguyên chất phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí linh động. Lớp nhôm bạc có màu …

Đọc tiếp »

Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn nhà xưởng

túi khí cách nhiệt

TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG MÁI TÔN NHÀ XƯỞNG LÀ GÌ? Túi khí cách nhiệt chống nóng mái tôn nhà xưởng PHƯƠNG NAM được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm …

Đọc tiếp »

Tấm cách nhiệt túi khí Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TẤM CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ LÀ GÌ? Tấm cách nhiệt Túi khí ALUMINUM được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm phản xạ lượng nhiệt nóng trên mái Tole, lớp túi khí …

Đọc tiếp »

Tấm cách nhiệt chống nóng Phương Nam

túi khí cách nhiệt

TẤM CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG LÀ GÌ? Tấm cách nhiệt chống nóng Phương Nam được cấu tạo bởi lớp màng nhôm phản xạ chống nóng phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí cách nhiệt. Lớp màng nhôm phản xạ lượng nhiệt nóng trên mái Tôn, lớp túi …

Đọc tiếp »